Wzór abstraktu

Abstrakty należy przesłać mailowo na adres smn.fuw@gmail.com. Abstrakt powinien być zapisany w formacie pdf. Termin przesyłania streszczeń prac trwa do zakończenia rejestracji na Konferencję.

Abstrakty powinny być wykonane zgodnie z dostępnymi poniżej wzorami (kryteria dostępne również w Regulaminie SMN 2020):

Format .doc           Format .docx           Format .odt           Format .pdf