Wzór abstraktu

Abstrakty należy przesłać mailowo na adres smn.fuw@uw.edu.pl. Abstrakt powinien być zapisany w formacie pdf. Termin przesyłania streszczeń prac trwa do 4 sierpnia bieżącego roku.

Abstrakty powinny być wykonane zgodnie z dostępnymi poniżej wzorami:

wzor-abstraktu.doc         wzor-abstraktu.docx

wzor-abstraktu.odt        wzor-abstraktu.pdf

Abstracts should be sent by e-mail to smn.fuw@uw.edu.pl. They should be saved in pdf format. The deadline for submitting abstracts is due 4th of August 2024.

Abstracts should be written according to formulas available below:

abstract-template.doc         abstract-template.docx 

abstract-template.odt         abstract-template.pdf