Wzór abstraktu

Abstrakty należy przesłać mailowo na adres smn.fuw@gmail.com. Abstrakt powinien być zapisany w formacie pdf. Termin przesyłania streszczeń prac trwa do 27 czerwca bieżącego roku.

Abstrakty powinny być wykonane zgodnie z dostępnymi poniżej wzorami (kryteria dostępne również w Regulaminie SMN 2021):

Format .doc         Format .docx         Format .odt         Format .pdf 

Abstracts should be sent by e-mail to smn.fuw@gmail.com. They should be saved in pdf format. The deadline for submitting abstracts is due 27th of June 2021.

Abstracts should be written according to formulas available below:

File .doc         File .docx        File .odt         File .pdf