Regulamin 2020

Regulamin konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Wydziału Fizyki UW jest dostępny pod poniższym linkiem:

Regulamin SMN 2020

Zgodnie z powyższym dokumentem czas trwania prezentacji podczas sesji plenarnych wynosi 12 minut + 3 minuty na dyskusję, natomiast czas na prezentację plakatu to 3 minuty.