Rada programowa 2018

Rada programowa Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2018

  • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
  • dr hab. Krzysztof Turzyński
  • dr Piotr Nieżurawski
  • dr Krzysztof Karpierz
  • dr hab. Katarzyna Grabowska