Nagrodzeni 2020

Decyzją Rady Programowej nagrody za najlepsze prezentacje (zarówno ustne jak i plakatowe) na Sympozjum Młodych Naukowców 2020 otrzymali:

Chemia:
➡️Dominika Benkowska-Biernacka „Liotropowe ciekłe kryształy pochodzenia biologicznego”
➡️Jakub Wręczycki „Kopolimeryzacja siarczku styrenu z siarką elementarną (S8)”
➡️Elżbieta Szczepańska „Nanostruktury na bazie srebra: preparatyka, cytotoksyczność i możliwości zastosowania”

Fizyka doświadczalna + Biofizyka:
➡️Michał Kadlof „Komputerowe modelowanie struktury jądra komórkowego”
➡️Krzysztof Mękała „Poszukiwanie nowej fizyki w
niewidzialnych rozpadach bozonu Higgsa”
➡️Paulina Nakonieczna „Nanodiamenty z centrami azot-wakancja jako kwantowe czujniki pola magnetycznego”
➡️Natalia Sokołowska „β – delayed proton emission from 11Be”

Fizyka teoretyczna:
➡️Stanisław Kurdziałek „Superrozdzielczość uzyskiwana poprzez wykorzystanie fluktuacji jasności źródeł – analiza wydajności przy pomocy teorii estymacji”
➡️Weronika Pasek „Właściwości sieci fraktalnych cechujących się wyższą liczbą Cherna”
➡️Michał Kaczor „Wpływ otoczenia oraz oddziaływań wymiennych na wielkość splątania kwantowego w układzie spinów – sieci krystalicznej”

Rada przyznała również wyróżnienia – podczas Sympozjum Młodych Naukowców otrzymali je:

Chemia:
➡️Adam Mamot „Synthesis of N7-methylguanosine phosphates modified at C8 position and their inhibitory properties”
➡️Grzegorz Sobczak „Photoswitching and reversible self assembly of gold nanoparticles covered with donor-acceptor Stenhouse adducts”
➡️Aleksandra Wosztyl „Optymalizacja syntezy i charakteryzacja emitujących anty-Stokesowsko nanocząstek Gd2O3: Yb3+, Er3+,Mg2+”
➡️Piotr Surynt „Synteza i właściwości analogów trimetylokapu znakowanych fluorescencyjnymi molekularnymi rotorami”

Fizyka doświadczalna + Biofizyka:
➡️Mateusz Kozarski „Nowe analogi 5’-monofosforanu 7- metyloguanozyny jako nowe narzędzie molekularne do badaniu roli ludzkiego enzymu 5’-nukleotydazy IIIB”
➡️Anna Abramuk „Various shapes of exotic nuclei around mass number A = 110”
➡️Jakub Iwański „Spektroskopia odbiciowa w podczerwieni – narzędzie do charakteryzacji ultracienkich warstw epitaksjalnych azotku boru”
➡️Karolina Łempicka „Polarytony ekscytonowe w przestrajalnej mikrownęce z dwuwymiarowymi perowskitami w temperaturze pokojowej”
➡️Kacper Oreszczuk „Excitation Correlation Spectroscopy of monolayer MoSe2”

Fizyka teoretyczna:
➡️Joanna Szulc „Automatyczne wykrywanie chmur za pomocą soczewki „rybie oko””
➡️Michał Halicki „Dokładność hydrologicznych pomiarów altimetrycznych wykonywanych przez satelitę Sentinel-3A na terenie Polski”
➡️Kornel Witkowski „Kondensacja Bosego-Einsteina na anizotropowych sieciach kubicznych”
➡️Alina Rodrigues „Analiza własności elektronowych skręconych dwuwarstw grafenu przy użyciu metody dokładnej diagonalizacji”
➡️Konrad Topolski „Pułapkowanie masywnych cząstek za pomocą fal grawitacyjnych”
➡️Stanisław Sołtan “Is energy conserved when nobody looks?”

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

koniec