Nagrodzeni 2021

SMN 2021 już za nami!

Z radością informujemy, że decyzją Rady Programowej nagrody za najlepsze prezentacje (zarówno ustne jak i plakatowe) na Sympozjum Młodych Naukowców otrzymali:

Astrofizyka:
➡️Konrad Maliszewski, „Własności średnio-masywnych czarnych dziur wyrzucanych z gromad kulistych”

Chemia:
➡️Wiktoria Lewandowska, „Toryfikacja biomasy w technologii pary przegrzanej -zalety i przewagi technologiczne względem toryfikacji w azocie.”
➡️Zofia Dziekan, „Modyfikacje powierzchniowi kryształów fotonicznych na potrzeby zastosowań biosensorycznych”
➡️Elżbieta Adamska, „Cytotoksyczność sfunkcjonalizowanych struktur core-shel
➡️Dawid Janasik, „Przełączniki molekularne do 19F MRI”

Biofizyka:
➡️Mateusz Fido, „Spektroskopia fluorescencyjna w badaniu enzymów degradacji końca 5’ mRNA”
➡️Anna Buszka, „Rola palmitoilacji w plastyczności synaptycznej”

Fizyka doświadczalna:
➡️Radosław Szymon, „Wibracje sieci krystalicznej w strukturze wurcytu nanodrutów GaN/AlGaN”
➡️Jędrzej Kondek, „Wpływ metody syntezy na właściwości perowskitu (Pr0,3Sr0,7)0,9Ti0,94Ni0,06O3-δ”

Fizyka teoretyczna:
➡️Jerzy Paczos, „Grawitacyjna dylatacja czasu zegara w kwantowej superpozycji”
➡️Radosław Szymon, „W drodze od chaosu do porządku w problemie Fermiego-Pasty-UlamaTsingou”

Dodatkowo przedstawiamy Państwu również wyróżnione prezentacje!

Astrofizyka:
➡️Adam Tużnik, „Amatorskie łowy egzoplanet”

Biofizyka:
➡️Marcelina Bednarczyk, „Poszukiwanie małocząsteczkowych inhibitorów enzymu dekapującego D9 o potencjalnych właściwościach przeciwwirusowych”
➡️Piotr Surynt, „Synteza i właściwości dinukleotydowych analogów trimetylowanego kapu odpornych na degradację enzymatyczną enzymem z rodziny Nudix”

Chemia:
➡️Agnieszka Jędrych, „Samoorganizacja plazmonicznych nanocząstek złota w fotoprzełączalnej matrycy ciekłokrystalicznej”
➡️Filip Bandalewicz, „Phase transfer using hydrophobic promesogenic
➡️Patryk Janasik, „Electrochemical study of compounds containing perimidine unit fused with benzene or naphthalene”
➡️Piotr Cieciórski, „Nowe fotowrażliwe poli(met)akrylany wykazujące właściwości ciekłokrystaliczne otrzymane za pomocą polimeryzacji ATRP

Fizyka doświadczalna:
➡️Antoni Frej, „Selectivity of the alloptical magnetic recording in Co-doped yttrium iron garnet”
➡️Adam Spyra, „Dozymetria powierzchniowego źródła beta Sr-90/Y-90 przed napromienianiem materiału biologicznego”

Fizyka teoretyczna:
➡️Michał Suchorowski, „Interactions and dynamic of two ultracold highly-magnetic atoms in a harmonic trap”
➡️Marcin Kurzyna, „Atomic chains – the thinnest electrical conductors”

Ale to nie wszystko! Rada programowa przyznała również wyróżnienia – w tym roku podczas Sympozjum Młodych Naukowców otrzymali je:

➡️Joanna Duda-Goławska
➡️Grzegorz Gomółka
➡️Magdalena Garbacz
➡️Małgorzata Świerczyńska
➡️Karol Łukanowski

Komitet organizacyjny skontaktuje się z osobami nagrodzonymi drogą mailową w najbliższym czasie.

Certyfikaty dla wszystkich uczestników zostaną przesłane drogą mailową.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i do zobaczenia za rok!