Nagrodzeni 2019

Nagroda za wyróżniające się plakaty:

Jędrzej Mijas – „Optymalizacja parametrów transceivera optycznego w lidarze Aerosol Depolarisation-Raman – teoria i modelowanie”

Natan Rychłowicz – „Synteza wybranych chiralnych naftoesanów o właściwościach ferro- i antyferro-elektrycznych”

Nagrody za wyróżniające się wystąpienia ustne:

Anna Stróż – „Fenomen brain-computer interface (BCI) illiteracy – określenie skali zjawiska i rozwijanych metodologii badawczych”

Mateusz Pawlak – „Ciekłe kryształy jak chipsy. W poszukiwaniu chiralności plazmonowej.”

Alexander Korneluk - „Elektrycznie przestrajalny hiperboliczny metamateriał wielowarstwowy do filtracji częstotliwości czasowych i przestrzennych”

Paweł Gliwny – „Eksperyment Cherenkov Telescope Array (CTA) oraz niskopoziomowe kalibracje dla dużego teleskopu”

Marcin Kalinowski – „The charge-radius puzzle”

Nagrody ufundowane przez Koło Optyki i Fotoniki za najlepszy plakat z dziedziny optyki:

Aleksandra Lewczuk – I nagroda za plakat „Badanie własności optycznych aerozolu atmosferycznego nad Krakowem przy użyciu mobilnego lidaru EMORAL”

Mateusz Fido – II nagroda za plakat „Rozwój metod fluorescencyjnych do badań białek oddziałujących z końcem 5’ mRNA w oparciu o wygaszanie fluorescencji przez tlenek grafenu (GO)”

Nagrody ufundowane przez Koło Optyki i Fotoniki za najlepsze wystąpienie ustne z dziedziny optyki:

Filip Maciejewski – I nagroda za prezentację „Fighting readout noise in IBM quantum devices”

Hubert Jóźwiak – II nagroda za prezentację „Wyznaczanie parametrów kształtu linii widmowych z zasad pierwszych – układ zderzeniowy pHe-He”