Organizatorzy 2016

Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki:

Karolina Sokołowska
 karolina.anna.sokolowska(at)student.uw.edu.pl

mgr Joanna Duda
Joanna.Duda(at)fuw.edu.pl

mgr Gabriela Bernatowicz
 Gabriela.Bernatowicz(at)fuw.edu.pl

dr Krzysztof Karpierz
Krzysztof.Karpierz(at)fuw.edu.pl

dr Piotr Nieżurawski
Piotr.Niezurawski(at)fuw.edu.pl

Beata Goźlińska

Klaudia Licka

Karolina Łempicka

Przemysław Sękowski
 p_sekowski@student.uw.edu.pl

Klaudia Żarłok

Organizatorami Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki są:

nowaFizyka

log1