Organizatorzy 2019

Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki:

W skład Komitetu Organizacyjnego SMN 2019 wchodzą członkowie Studenckiego Koła Nanotechnologii „Nanorurki”:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Katarzyna Polak

Sara Piotrowska
Julia Derlikiewicz
Jakub Kierdaszuk
Alexander Korneluk
Tomasz Necio
Filip Bandalewicz
Mihai Suster
Zuzanna Lawera
Julia Kucharek
Kacper Ornat
Barbara Śliwa
Klaudia Dudkiewicz
Aleksandra Wosztyl
Szymon Bocian
Mateusz Bykowski