Organizatorzy 2017

Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki:

Paweł Senator – przewodniczący

Weronika Brzezińska

Mateusz Lipowski

Arkadiusz Buler

Mikołaj Kuska

Beata Goźlińska

Marta Lewandowska

Klaudia Licka

Karolina Łempicka

Anita Gardias

Jarosław Rybusiński

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

dr hab. Krzysztof Turzyński

dr Piotr Nieżurawski

dr Krzysztof Karpierz

Organizatorami Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki są:

nowaFizyka

log1