Nagrodzeni 2016

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki
Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

Rada Programowa wyłoniła następujących laureatów:

Za najlepszą prezentację

Piotr Starzyk, Bartłomiej Seredyński
Eksfoliacja warstw epitaksjalnych z kropkami kwantowymi

Rafał Rechciński
Poziomy Landaua i łuki Fermiego w półmetalu z dwukrotnymi punktami Weyla

Piotr Podlaski
„Poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej i punktu krytycznego w eksperymencie NA61/SHINE w CERN”

Aliaksandr Ramaniuk
„Competitive spontaneous symmetry breaking in coupled double-well nonlinear media”

 

Za najlepszy plakat

Filip Chudzyński, Tomasz Łęcki
„Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw na bazie materiałów perowskitowych”

 

Gratulujemy!