Program 2017

Pierwszy dzień: 9 czerwca (piątek)
8:00 Rejestracja od 8:00 do 13:00
8:50 Rozpoczęcie konferencji (aula 0.03)
9:00 Wykład inaugurujący (aula 0.03)
dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW
Sesja A1 sala B.014
10:00 Karolina Łempicka
Dyspersja własności optycznych cienkich warstw eksfoliowanych, półprzewodnikowych dichalkogenków metali przejściowych
10:20 Łukasz Bala
Magnetooptyczne badania WSe2 z manganem
10:40 Natalia Kołsut 
Biokompatybilne platformy na bazie nanoprętów złota do zastosowania w fototermalnym zwalczaniu komórek nowotworowych
11:00 Aleksandra Łopion
Badanie temperaturowej zależności czasów życia kompleksów ekscytonowych dla atomowo cienkich warstw WSe2
Sesja A2 sala 1.40
10:00 Marcin Kalinowski
Zastosowanie uczenia maszynowego w układzie wyzwalania detektora CMS
10:20 Piotr Węgrzyn
Interferometria natężeniowa z rozdzielczością przestrzenną
10:40 Klaudia Zaremba-Kopczyk
Adiabatyczne sprzężenie ruchu jąder i elektronów w molekułach dwuatomowych
11:00 Aleksander Kołodziej
Mechanizm Higgsa w Modelu Standardowym poszerzonym o operatory wyższych rzędów
11:30 Sesja plakatowa i przerwa kawowa (hol główny)
12:15 Wykład specjalny (sala 1.40)
prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak
Sesja B1 sala B.014
13:30 Bartłomiej Seredyński
Optical transmission studies of exciton-polaritons in lifted-off II-VI semiconductor microcavity
14:00 Joanna Starobrat
Pixels’ shape modification as the means to more effective holography
14:30 Jerzy Szuniewicz
Second order phase holograms without coherence between the sources
Sesja B2 sala 1.40
13:30 Marzena Śniegowska
W poszukiwaniu ciągu głównego kwazarów
14:00 Katarzyna Kruszyńska
Zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego widziane oczami satelity Gaia
14:30 Maciej Kolanowski
Zerowi obserwatorzy i zdeformowana symetria Poincarego
15:00 Sesja plakatowa i przerwa kawowa (hol główny)
16:00 Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)
17:15 Odbiór certyfikatów
18:00 Wykład specjalny w ramach serii Zapytaj Fizyka
dr Krzysztof Ziołkowski
Komety – czym są i jak się je dziś bada. Misje Stardust, Deep Impact, Rosetta.
Dzień drugi: 10 czerwca (sobota)
Sesja C1 sala B.014
9:00 Sebastian Dawid
Renormalizacja potencjału 1/r^2 w Mechanice Kwantowej
9:20 Artur Niezgoda
Kryterium splątania w polu dalekim dla wielomodowych układów ultrazimnych bozonów
9:40 Mariusz Tobolski
O kwantyzacji BRST
10:00 Mateusz Mazelanik
Wielomodowa pamięć kwantowa w zimnych atomach
Sesja C2 sala 1.40
9:00 Piotr Starzyk
„Małe jest piękne!”, czyli wzrost i badania optyczne pojedynczych kropek kwantowych
9:20 Arkadiusz Grempka
Pomiar eliptyczności światła w funkcji pola magnetycznego jako sposób określania wielkości nanocząstek magnetycznych
9:40 Agnieszka Jędrych
Synteza biokompatybilnych nanocząstek platynowców
10:00 Karolina Połczyńska
Zwierciadło Bragga z warstw ZnTe i CdSe otrzymane metodą MBE
10:30 Sesja plakatowa i przerwa kawowa (hol główny)
11:15 Wykład specjalny (sala 1.40)
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
Sesja D1 sala B.014
12:15 Adrianna Tartas
ITV, Mid-Ventilation – Porównanie technik monitorowania ruchu oddechowego na postawie obliczeń dawki 4D
12:35 Mieszko Majka
Noncanonical building blocks of proteins – present and potential applications in genetic engineering and biophysical research of biomolecules
12:55 Joanna Materska
Quantum-mechanical studies of an enigmatic citocoline molecule
13:15 Karolina Sokołowska
Badanie możliwości detekcji zjawisk z pasma „high gamma” w sygnale EEG za pomocą dekompozycji Matching Pursuit
Sesja D2 sala 1.40
12:15 Michał Lipka
Kwantowa daktyloskopia bez współdzielonego wzorca fazy
12:35 Adam Kubiela
Badanie emisji neutronów w rozpadach beta 8He i 49K
12:55 Hubert Jóźwiak
Porównanie modeli powierzchni energii potencjalnych za pomocą spektroskopowego przekroju czynnego w układzie H_2 – He
13:15 Jan Krzywda
Using measurements of two-qubit coherence to localize a fluctuating magnetic moment  – The symmetry detector
13:45 Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)
15:30 Sesja plakatowa i przerwa kawowa (hol główny)
Sesja E1 sala B.014
16:15 Sebastian Dawid
Hamiltonowskie podejście do modelu ,t Hoofta
16:35 Piotr Grochowski
Ferromagnetism in repulsive two-component Fermi gases
16:55 Karolina Borek
Rozwiązania stacjonarne równań stochastycznych dla ultrazimnych gazów z fluktuacjami kwantowymi
17:15 Jacek Krajczok
Własności modularne miary Haara
Sesja E2 sala 1.40
16:15 Michał Mikołajczyk
Superrozdzielczy spektrometr pojedynczych fotonów
16:35 Alicja Menżyk
Czy próbka porównawcza i dowodowa stanowiły niegdyś całość? – wykorzystanie hybrydowych modeli ilorazu wiarygodności w ocenie wartości dowodowej widm NIR oraz FTIR materiałów polimerowych
16:55 Kacper Oreszczuk
Intra-ionic transitions in CdSe/ZnSe QD’s with a few Mn^2+ ions
17:15 Adam Wincukiewicz
Wytwarzanie i optymalizacja perowskitowych ogniw fotowoltaicznych
18:00 Zakończenie: podsumowanie konferencji i wręczanie nagród
Odbiór certyfikatów

 Sesja plakatowa:

P1 Anna Abramuk i Aleksandra Jaskulak, Badanie siły trójciałowej w rekcji 2H(p, pp)n w CCB IFJ PAN
P2 Sylwia Członka, Sztywne pianki poliuretanowe (SPPUR) modyfikowane dodatkiem celulozy
P3 Dominika Czyżewska, Wpływ aerozolu absorbującego na albedo śniegu i wymuszenie radiacyjne
P4 Aleksandra Dawidziak, Badanie fałdowania i agregacji białka EGFP (enhanced green fluorescent protein) w funkcji stężenia chlorowodorku guanidyny metodą szybkości sedymentacji
P5 Joanna Furtak, Naturalne tło promieniowania gamma w obecności reaktora jądrowego
P6 Magdalena Garbacz, Wpływ modulatora energii na rozkład dawki w radioterapii z użyciem wiązki protonowej
P7 Damian Gregier, Magnezoorganiczne układy do badania reakcji aktywacji małych cząstek
P8 Paweł Karpowicz, Detektory samozasilające się w pomiarach reaktorowych
P9 Dominika Klepacka, Badanie fluorescencji rentgenowskiej w pigmentach malarskich
P10 Jan Kotlarz, Interstellar magnetic field as a stellar bow shocks stabilizing factor
P11 Aleksandra Łachmańska, Cation-cation interactions in neptunium dioxide
P12 Alicja Menżyk, Rezonansowa spektroskopia Ramana jako potencjalne narzędzie datowania plam krwawych
P13 Justyna Miedzianowska, Właściwości użytkowe biokompozytów NR napełnionych rozdrobnioną mechanicznie słomą zbożową
P14 Tomasz Necio, Pomiary widma odbicia jako metoda wyznaczania temperaturowych zależności własności optycznych materiałów dielektrycznych na przykładzie tlenku tytanu
P15 Konrad Puźniak, Hydrostatic pressure induced band inversion in Pb1-xSnxSe substitutional alloys
P16 Renata Smulik-Izydorczyk, Charakterystyka reaktywności azanonu (HNO) – wgląd w jego chemię biologiczną i detekcję 
P17 Bolesław Szadkowski, Właściwości użytkowe kompozytu NBR modyfikowanego sadzą z dodatkiem cieczy jonowych