Rada Programowa 2016

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz – przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Witold Bardyszewski     

prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka       

prof. dr hab. Michał Jaroszyński      

prof. dr hab. Wojciech Satuła            

prof. dr hab. Ryszard Stolarski       

dr hab. Adam Babiński, prof. UW     

dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW     

dr hab. Piotr Sołtan                             

dr hab. Jacek Szczytko                      

dr hab. Jarosław Żygierewicz

dr Jan Suffczyński

dr Piotr Nieżurawski                        

„Zasady kwalifikacji prezentacji ustnych:
1. Każdy abstrakt jest oceniany w skali od 0 (minimum) do 3 (maksimum) punktów przez poszczególnych członków Rady Programowej.
2. Tworzona jest lista abstraktów w kolejności malejącej oceny; ocena jest równa średniej arytmetycznej przyznanych punktów.
3. Akceptowane jest tyle zgłoszeń od początku listy, ile wynosi liczba przewidzianych prezentacji ustnych.
3a. W przypadku uzyskania takiej samej oceny przez ostatnie akceptowane zgłoszenia Rada Programowa akceptuje je wszystkie i zwiększa liczbę przewidzianych prezentacji ustnych poprzez redukcję czasu wystąpień w ramach wybranej dziedziny.”