Organizatorzy 2018

Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki:

 • Studenckie Koło Nanotechnologii „Nanorurki”:
  • Jakub Kierdaszuk
  • Sara Piotrowska
  • Katarzyna Polak
  • Julia Kucharek
  • Alexander Korneluk
  • Karolina Łempicka
  • Barbara Śliwa
  • Julia Szymczak
  • Aleksandra Wosztyl
  • Szymon Bocian
  • Jakub Wagner
  • Zuzanna Lawera
  • Marcin Witkowski
  • Weronika Zielony
  • Piotr Łaski
 • Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UW:
  • Beata Goźlińska
  • Weronika Brzezińska
  • Paweł Senator
 • Rada Programowa
  • dr hab. Krzysztof Turzyński
  • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
  • dr Piotr Nieżurawski
  • dr Krzysztof Karpierz