Rada Programowa 2015

Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz

przewodniczący rady programowej
_________________________________________

Prof. dr hab. Michał Jaroszyński

Prof. dr hab. Wojciech Satuła

Prof. dr hab. Ryszard Stolarski

Prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka

Dr hab. Adam Babiński, Prof. UW

Dr hab. Piotr Sołtan

Dr hab. Jacek Szczytko

Dr hab. Jarosław Żygierewicz

Dr Piotr Nieżurawski