Nagrody i wyróżnienia 2015

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki
Warszawa, 20 maja 2015 r.

Rada Programowa wyłoniła następujących laureatów:

Za najlepszą prezentację

Krzysztof Czajkowski
„Nanodruty ZnO do zastosowań w hybrydowych ogniwach fotowoltaicznych”

Adam Sarnecki
„Wyznaczanie parametrów nanocząstek magnetycznych w pomiarach magnetooptycznych”

Maciej Majewski
„Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne

Tomasz Smołka
„Opis pola Maxwella w czasoprzestrzeni rotującej czarnej dziury”

Aleksandra Hamanowicz
Studies of Sagittarius Dwarf Galaxy”

 

Za najlepszy plakat

Monika Szołucha
„Porównanie bioługowania i ługowania chemicznego uranu oraz metali towarzyszących z rud ubogich w Polsce”

 

Rada Programowa wyróżniła również prezentację:

Michał Bączyk, Jerzy Szuniewicz
„Badanie mechanizmu oddziaływania kwantów gamma na kropki kwantowe”

Gratulujemy!