Organizatorzy 2022

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego SMN 2022:
Roksana Pasławska
r.paslawska@student.uw.edu.pl
Natalia Zawadzka
 n.zawadzka2@student.uw.edu.pl

Sekcja mailingowa:
Lidia Jurek
Olga Kochanowska
Kacper Sobczak
Katarzyna Walendykiewicz

Sekcja PR:

Jaochim Czapiński
Sekcja logistyczna:
Katarzyna Brańko
Jakub Kierdaszuk
Maksymilian Kuna
Jan Szpakowski