Sponsorzy 2022

Naszym tegorocznym Oficjalnym Sponsorem została firma Fluence, założona przez czterech ekspertów w 2016 roku. Obecnie cały zespół tworzy produktu o stale ulepszanej jakości, które odpowiadają na wymagania klientów. Jest to firma, której środowisko tworzą doświadczeni wysoko wykwalifikowani inżynierowie i naukowcy. Zajmują się wieloma dziedzinami nauki, w tym między innymi: systemami laserowymi, fotoniką, mikroobróbką, ultraszybką spektroskopią i wieloma innymi.
Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony: https://fluence.technology/pl/, a także strony facebook: https://www.facebook.com/Fluence.technology.

RGB_Fluence Technology_1000PPI

 

Bardzo miło mam ogłosić, że do grona patronów tegorocznej edycji SMN dołącza także Fundacja Candela! Głównym obszarem działania Fundacji jest wspieranie młodych naukowców rozwijających optykę i fotonikę w Polsce. Dziękujemy!

candela

Niezwykle miło nam poinformować, że naszym tegorocznym patronem zostało Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Stowarzyszenie to grupa naukowców pełnych pasji do popularyzowania nauki. Tworzą naukę na co dzień i łączą ją z umiejętnością mówienia o skomplikowanych sprawach w zrozumiały sposób. Obecnie w Stowarzyszeniu działa ponad 60 naukowców reprezentujących 15 różnych dziedzin nauki, pracujących w 9 miastach w Polsce oraz w 4 innych krajach. Są to doświadczeni komunikatorzy nauki, organizatorzy wielu różnorodnych wydarzeń popularnonaukowych, zawodowi mówcy, goście licznych programów telewizyjnych i autorzy doniesień medialnych. Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki jest zostało nagrodzone tytułem Popularyzatora Roku 2019 w kategorii Instytucja.
https://rzecznicynauki.pl/

Print
Tegoroczna edycja została objęta patronatem medialnym także przez Fundację Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET, która została stworzona w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłu. Zespół Fundacji tworzą ludzie, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracownicy z aktywnym udzielaniem się w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Swoją działalność rozpoczęła od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (początek 2006 r.), który obecnie jest największym internetowym medium polskojęzycznym o nanotechnologii. Jednym z głównych celów Fundacji NANONET jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez popularyzację nauki, oraz wpływ na poprawę jakości pracy i przedsiębiorczości. Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji jest też koordynacja Śląskiego Klastra Nano, którego głównym zadaniem jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej. Klaster pozwoli na stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku.
nanonet
Patronem medialnym SMN2022 zostało także Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki. Zostało założone w listopadzie 2018 roku przez studentów różnych polskich uczelni wyższych. Jest to edukacyjna organizacja pozarządowa zrzeszająca studentów i doktorantów fizyki oraz kierunków pokrewnych. Swoją działalnością Stowarzyszenie wspiera członków PSSF w rozwoju naukowym, a także promuje fizykę wśród ogółu społeczeństwa. Pełni również funkcję krajowego komitetu międzynarodowego stowarzyszenia studentów.
logo_pssf