Organizatorzy 2020

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego SMN 2020:
Katarzyna Polak
 ka.polak2@student.uw.edu.pl

Sekcja mailingowa:
Barbara Śliwa
Olga Kochanowska

Sekcja PR:

Julia Derlikiewicz
Jakub Kierdaszuk
Krzysztof Domański
Aleksandra Wosztyl

Sekcja logistyczna:
Magdalena Bartolewska
Szymon Bocian
Anna Buszka
Mateusz Bykowski
Alexander Korneluk
Kacper Ornat
Sara Piotrowska
Mihai Suster