Organizatorzy

Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki:

W skład Komitetu Organizacyjnego SMN 2019 wchodzą członkowie Studenckiego Koła Nanotechnologii „Nanorurki”:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Katarzyna Polak

Sara Piotrowska
Julia Derlikiewicz
Jakub Kierdaszuk
Alexander Korneluk
Tomasz Necio
Filip Bandalewicz
Mihai Suster
Zuzanna Lawera
Julia Kucharek
Kacper Ornat
Barbara Śliwa
Klaudia Dudkiewicz
Aleksandra Wosztyl
Mateusz Bykowski