Organizatorzy

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego SMN 2020:
Katarzyna Polak
 ka.polak2@student.uw.edu.pl

Sekcja mailingowa:
Barbara Śliwa,
Olga Kochanowska,
Filip Bandalewicz

Sekcja logistyczna:
Magdalena Bartolewska,
Anna Buszka,
Mateusz Bykowski,
Kacper Ornat,
Sara Piotrowska,
Mihai Suster

Sekcja finansowa:
Mateusz Saniewski,
Klaudia Licka,
Blanka Tronowicz,
Alexander Korneluk

Sekcja PR:
Julia Derlikiewicz,
Jakub Kierdaszuk,
Krzysztof Domański